Armeringstrick: Glasfiber og stål i samme løsning

Annonce – Dato 23 jun 2022

Armering af glasfiber er ikke strømledende. Derfor kombineres glasfiber og stål i flere armeringsløsninger.

Celsa Steel Service - Armering af glasfiber

Letbanen ved Herlev får armering i glasfiber for at sikre, at armeringen ikke er strømledende på letbanens stationer. - En utraditionel armeringsløsning, hvor stål kombineres med glasfiber vinder frem, fordi man hermed sikrer, at armeringen på definerede steder ikke bliver strømledende.

Det er entreprenøren CG Jensen, der valgte glasfiberarmering til letbanen i Rødovre/Herlev. Sammen med armeringsspecialisten Celsa Steel Service har de to parter udviklet det utraditionelle armeringsprojekt, der lægges på letbanen syd for Herlev omkring Slotsherrensvej.

Celsa Steel Service i Ølstykke har siden sidst i marts måned leveret glasfiberarmering til projektet - et supplement til projektets øvrige armering, der er af genbrugsstål. Den særlige armeringsløsningen til Hovedstadens letbane er udviklet i tæt og digitalt samarbejde mellem armeringsspecialisten Celsa Steel Service og entreprenøren CG Jensen.

Vi har haft god erfaring med glasfiberarmering på andre projekter, hvor brug af stålarmering ikke var hensigtsmæssigt. Det var derfor helt naturligt at kigge i den retning. Med armeringsprojektet i glasfiber har vi fået en lidt anderledes armeringsløsning, der gør, at fundamentet ikke bliver strømførende, nøjagtigt som kravene i projektet foreskriver”, fortæller Tonny Schöndorff, projektleder hos CG Jensen om den det aktuelle armeringsprojekt til Hovedstadens Letbane.

Flere hybridløsninger i fremtiden

Specificering og udregning af armeringen til projektet er udført af Celsa Steel Service, der har leveret i alt 325 m2 glasfiberarmering, herunder armeringsnet, klip & buk samt sekantløsninger. Hos Celsa Steel Service forventer marketingchef Carsten Røjgaard, at flere armeringsløsninger i fremtiden vil inkludere både stål og glasfiber:

Brugen af glasfiber som råmateriale gør armeringsløsningen lidt kompleks, fordi tegninger og klip & buk lister skal oversættes til de korrekte dimensioner i glasfiber. Men faktisk er sagen et godt eksempel på fordelen ved at kombinere glasfiberarmering med konventionel stålarmering. Kombinationen rummer store muligheder. Når det går op for markedet, at glasfiber ikke er et konkurrende produkt til stålarmering, men derimod et supplement til at skabe den ideelle armeringsløsning, så vil der komme flere projekter og løsninger af denne slags. Vi har allerede skabt overbevisende resultater på større og ret komplekse byggesager, der viser løsningens styrke”, fortæller han.

Hovedstadens letbane åbner efter planen i 2025. Dens strækning er ca. 28 kilometer lang og omfatter i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd. Hovedstadens letbane skaber forbindelse til seks Stogsstationer og forventes at transportere 13-14 mio. passagerer om året – Det er mere end f.eks. Kystbanen.

For yderligere info om letbanens armeringsløsning i stål og glasfiber, kontakt Projektleder Hilmar Bardason, Celsa Steel Service, på tlf. 47 16 00 30.