ARCHITECT@WORK vil med temaet Affald og Arkitektur give et spændende indblik i fremtidens bæredygtige løsninger indenfor byggeri og arkitektur

Annonce – Dato 20 Aug 2020

Covid19-pandemien har medført stribevis af messeaflysninger over hele Europa. Men ARCHITECT@WORK vil fortsat blive afholdt. For et event, hvor viden og informationer udveksles må være vigtigere nu end nogensinde før. Den unikke messe for arkitekter, indretningsarkitekter og andre fagfolk, bliver derfor afholdt i Forum Copenhagen d. 9. og 10. september. Årets tema, Affald og Arkitektur, vil centrere sig om hvordan vi i fællesskab opnår et byggeri i balance, der ikke går på kompromis med de arkitektoniske og menneskelige kvaliteter.

ARCHITECT@WORK vil med temaet Affald og Arkitektur

På messen vil gæsternes og udstillernes sikkerhed naturligvis være i højsædet, hvilket en række nye tiltag vil bidrage til. En stor del af ARCHITECT@WORK handler om at skabe intime møder, hvor der kan netværkes og ikke bare udveksles, men også skabes nye ideer. Derfor fastholder man også det personlige møde, ved introduktionen af et nyt tiltag, der ikke alene begrænser smitterisikoen, men ligefrem skaber endnu bedre rammer for de personlige møder.

En messe med din sikkerhed som førsteprioritet

Det sker ved introduktionen af ”Next level lead generation”, som gør det muligt at planlægge og arrangere aftaler med både fysiske og digitale deltagere. Dette betyder, at du kan arbejde mere effektivt før, under og efter messen, samtidig med at du undgår unødige ventetider, ophobninger og øget smitterisiko via disse 1-1 møder.

Få indblik i fremtidens byggebranche

Pandemien har nogle steder sat den bæredygtige dagsorden på pause. Men den globale klimakrise og ressourcemangel er desværre ikke sat i karantæne. Vi har desperat brug for innovative ideer, der kan skabe en planet i balance. Hos Lendager Group har man med en række spændende pionerprojekter markeret sig nationalt og internationalt med deres fokus på upcycling og recycling af byggematerialer i projekter, hvor bæredygtighed og god arkitektur går hånd i hånd.

Man vil have muligheden for at opleve deres udstilling Wasteland – fra affald til arkitektur, der viser hvordan vi kan trække bygge- og anlægsbranchen i en mere bæredygtig retning. Udstillingen viser, hvordan aktører på tværs af brancher og erhverv kan bidrage til at skabe et grønnere samfund gennem upcycling.

messe for arkitekter, indretningsarkitekter og andre fagfolk

Opsøg nye samarbejder

Blandt messens hovedtalere er arkitekt, medstifter og partner i Spacon & X, Nikoline Dyrup Carlsen. Hun vil introducere gæsterne for tegnestuens spændende udvikling indenfor genbrug og upcycling:

- Vi har med oprettelsen af vores eget produktionsselskab taget ejerskab over flere facetter af vores projekter. Det betyder at økonomien styres bedre, men også at vi har kontrol over alle aspekter af f.eks. materialevalg. Vi ser især på hvordan man kan genbruge gamle møbler og lade dem diktere rummet og ikke omvendt. Vi har også altid haft et materialebibliotek, hvorfra vi kan hente inspiration til vores projekter. Her arbejder vi også med at udvikle bæredygtige materiale som f.eks. nedbrydning, omsmeltning og farvning af både tekstiler og plastik. Det skaber sjove og innovative løsninger som vi ikke altid ved hvad kan bruges til, men pludseligt passer de bare perfekt ind i et nyt projekt, fortæller Nikoline Dyrup Carlsen.

ARCHITECT@WORK 2020

Bæredygtighed handler om mennesker

Blandt messens andre talere vil bl.a. være Martha Lewis, Head of Materials hos Henning Larsen Architects. Hun har arbejdet med bæredygtighed i 30 år, med et særligt fokus på skadelige stoffer i byggeriet og dets betydning for det enkelte menneskes sundhed og den cirkulære økonomi. Hun har om nogen vist hvordan bæredygtighed handler om mennesker og påvirker os alle lige her og nu.

Katrine Hauge Smith fra Teknologisk Institut vil give en introduktion til hvordan vi kan transformere byggeaffald til værdifulde ressourcer, hvilket ikke alene er bæredygtigt, men også har stort økonomisk potentiale. Hun vil give et sagligt indblik i hvorledes vi sikkert og forsvarligt kan bruge affald i fremtidens byggeri.

Registrér dig her for fri entré

Du kan også holde dig opdateret på nyheder og messens andre talere HER.