Almene Boligdage

Bella Center, København

Arrangementet er for både ansatte og valgte i hele den almene sektor.

Da første bølge af corona ramte landet blev den almene boligbranches store fejring Almene Boligdage udskudt fra 11.-12. september til efteråret 2021.

Nu aflyses Almene Boligdage 2021.

Udviklingen af Corona-situationen har året igennem haft stor betydning for planlægningen af Almene Boligdage, som er to dage, hvor mere end 1.200 deltagere normalt mødes og fejrer boligorganisationerne og beboerdemokraternes store arbejde sammen. Det er BL’s bestyrelse, der på et møde har besluttet at Almene Boligdage 2021 helt springes over i 2021. Det lyder: ’det anses ikke med de nuværende udmeldinger omkring varigheden af corona-pandemien for realistisk, at arrangementet vil kunne afvikles i efteråret 2021.’

Næste gang Almene Boligdage bliver afholdt bliver i 2023.