Æstetisk tiltalende containere til håndtering af store affaldsmængder

Annonce – Dato 28 maj 2019

Aalborg Kommunes forsøg med nedgravede affaldscontainere og udviklingen af et specielt indkasthus med navnet ”Evolution, model Aalborg” var så stor en succes, at man besluttede at installere 1000 nye containere i løbet af de næste fire år. Det er nu halvandet år siden at Aalborg Kommune gravede de første containere ned i vestbyen, og erfaringerne har kun været positive. Ganske vist vil mange aalborgensere få længere til deres affaldscontainere, men kommunen planlægger, at ingen skal have mere end 75 meter i fugleflugt til nærmeste container. Det er Aarhus-firmaet PWS Danmark A/S der har vundet kontrakten på de 1000 stk. affaldscontainere.

Æstetisk tiltalende containere til håndtering af store affaldsmængder

Underground Waste System (UWS)

Det underjordiske affaldssystem UWS fra PWS Danmark er særligt egnet til steder, hvor store mængder affald skabes. Systemet er pladsbesparende med et stort ”usynligt” volumen (3, 4 eller 5 m³) under jorden og kan tage imod affald fra et stort antal husholdninger. Under jorden er der altid er en konstant lav temperatur, hvilket mindsker lugtgener fra affaldet betydeligt.

Fordele ved nedgravede containere:

  • Lugtgener og risikoen for skadedyr mindskes
  • Man undgår containere og affaldssække på fortove på tømningsdagen
  • Arealer og rum i baggårde og kældre frigøres, hvor der i dag står containere og affaldssække
  • Kørselsbehovet ift. tømning af 2- og 4-hjulede containere mindskes
  • På sigt installeres der elektroniske fyldemeldere i alle containere. Det betyder at man kan holde øje med, hvornår containerne er fyldte og dermed kan optimere ruteplanlægningen for tømning

Affaldssortering i fraktioner

De specialdesignede indkasthuse, som er den synlige del af systemet, kan leveres i flere forskellige udformninger og kan indpasses i ethvert miljø, hvad enten det er den historiske bydel, den moderne eller den klassiske etageejendom, hvorved affaldshåndtering pludselig smelter sammen med den arkitektoniske helhed og løser en praktisk affaldsopgave på en smidig, æstetisk og sikker måde. Der er mulighed for indkastdesigns med forskellige åbninger/indkast til alle fraktioner, som gør det tydeligt for brugeren at sortere sit affald i den rigtige container. De helt nedgravede systemer giver et nydeligt æstetisk udtryk, samt optimerer den daglige affaldshåndtering.

Egenskaber

  • Containeren er fremstillet af varmgalvaniseret korrosionsbeskyttet stål
  • Containeren beskyttes af betonkassen
  • Indkasthuset er fremstillet i varmgalvaniseret korrosionsbeskyttet og antigrafittibehandlet stål
  • Produktionen er certificeret i henhold til ISO 9001
  • Mere end 60.000 systemer er installeret over hele Europa

Installation af nedgravede affaldscontainere i Aalborg er godt i gang

Et hav af muligheder

PWS tilbyder et bredt udvalg af indkasthuse, der alle har det tilfælles, at de er fremstillet af kraftig galvaniseret stål. Derefter er de pulverlakeret, som standard med en ekstra overflade med antigraffiti lakering. Indkasthusene kan hver især udstyres med forskellige indkastløsninger så det passer til fx rest-, bio-, plast-, glas-, metal- og papaffald m.m. Den mest optimale udnyttelse opnås ved at have forskellige indkast, således at der klart skelnes mellem fraktionerne, fx mindre rundt indkast til glas.

Brug af farver omkring indkastet er en anden måde at indikere, hvilken fraktion løsningen skal bruges til. Alle indkasthuse er udstyret med en inspektionslem, enten på fronten eller på siden, der gør det muligt at inspicere systemet indvendigt. Sidste nyt er at PWS nu også tilbyder indkasthuset ”Metro, model Aarhus” fra hollandske Vconsyst,
idet de pr. 1. april har overtaget forhandlingen af Vconsyst-produkter i Danmark.

Læs mere om underjordiske systemer

Hent brochure