Ægte bæredygtighed og rent drikkevand

Annonce – Dato 6 Aug 2019

Hos Kuvatek går vi helhjertet ind for bæredygtighed. Vores produkter sætter det mindst mulige Carbon Footprint, hvilket den ene eksterne undersøgelser efter den anden viser. Fra starten af sørger vi for, at det bliver produceret på den rigtige måde. Med de bedste komponenter og genanvendelige materialer. Selv i designet er der taget højde for, at der ikke er overflødigheder. En drikkevandskøler bliver ikke mere bæredygtig af, at der er klistermærker med grønne blade og blå lys. På Kuvateks vandskølere er der ikke ekstra unødvendige blå dioder, klistermærker eller andet, der ikke direkte bidrager til slutmålet med en god drikkevandskøler: at levere lækkert, iskoldt, drikkeklart vand.

Bæredygtig drikkevandskøler fra Kuvatek

Bæredygtig drikkevandskøler fra start til slut

I selve brugen af af vores vandkølere har vi udviklet et system, der stort set kun bruger energi under brug, og som har benyttet sig af naturlige kølemidler siden 1999. Derudover kræver Kuvateks drikkevandskølere nærmest ingen service, da de ikke har hverken tanke eller filtre, der skal skiftes. Ingen service betyder ingen servicekørsel. En faktor som vandkølerbranchen ikke tager med i beregningen af klimapåvirkningen. Og som er en ikke uvæsentlig belastning på miljøet, da den udsendte servicemedarbejder nok sjældent tager cyklen.

Vores vandkølere har et langt liv, og det er ikke sjældent, at de troligt leverer koldt vand efter 10-15 år. Når dagen endelig kommer, hvor drikkevandskøleren skal videre, har vi sørget for, at langt de fleste materialer kan genbruges. Det giver i sidste ende et positivt bidrag på Carbon Footprint, da fx genanvendt aluminum ikke kræver en masse ressourcer at få op fra jorden og forarbejdet til anvendelig form. Derudover er der ingen filtre eller miljøskadelige UV-lys med kviksølv. To unødvendige materialer i Danmark på grund af vores gode drikkevand og dermed to unødvendige komponenter, der kun bidrager negativt til klimapåvirkningen.

drikkevandskøler, vandkølerBruger 90% mindre strøm end tilsvarende drikkevandskølere fra Kuvatek

Kuvateks drikkevandkølere:

  • Leverer upåklageligt iskoldt vand døgnet rundt i mindst 10-15 år
  • Har fire års omkostningsgaranti - De første 4 år kommer der ingen ekstraudgifter
  • Bruger kun naturlige kølemidler
  • Uanede tilpasningsmuligheder – vores tappested og køleenhed er adskilte
  • Bruger 90% mindre strøm end tilsvarende drikkevandskølere
  • Får printet plastikkomponenterne til formålet i genanvendeligt plast
     

Kontakt Kuvatek og hør mere om, hvordan vi kan levere bæredygtigt og iskoldt drikkevand til jer.