Adgang til koldt drikkevand er essentiel for børns trivsel

Annonce – Dato 18 Aug 2020

Børn bør have let adgang til friskt, koldt og rigeligt drikkevand i skolen og børnehaven. Det er godt for deres indlæring, koncentration og trivsel, men også for at nedsætte mængden af andre sukkerholdige drikkevarer. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er vand kun attraktivt for børn og voksne, hvis det er passende køligt. Det danske drikkevand er af god kvalitet, men ofte skal vandet løbe længe, før det bliver nogenlunde koldt. Det store vandforbrug er et miljøproblem, og vandet bliver aldrig rigtigt koldt. Løsningen er en drikkevandskøler!

Adgang til koldt drikkevand i skolerne

DET RETTE VALG AF DRIKKEVANDSKØLER

Ved køb af drikkevandskølere er det vigtigt at vælge den rigtige til netop din opgave. 

Lukkede drikkevandsbeholdere frarådes, fordi vandkvaliteten ofte er ringe. I kildevandskølere dannes bakteriefyldt biofilm indvendig i beholderen på grund af det ofte stillestående vand. Bakteriedannelsen kan afhjælpes med indbyggede vandbehandlingsanlæg såsom filtrering med aktivt kul eller bestråling med UV-lys. Disse vandbehandlingsanlæg er dog ofte dyre i anskaffelse og drift, og ikke mindst miljømæssig belastende, når anlægget skal bortskaffes. Endvidere er transport af både fyldte og tomme vandbeholdere en markant miljøbelastning. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen at opstille gennemstrømskølere, der bruger det rene vand direkte fra ledningsnettet uden midlertidig lagring i beholdere. 

FÅ ISKOLDT OG DRIKKEKLART VAND MED GENNEMSTRØMSKØLERE

Kuvatek er en dansk virksomhed, der siden 1985 har specialiseret sig i produktion og salg af bæredygtige drikkevandskølere, baseret på et supereffektivt gennemstrømskølingsprincip.

Kuvateks drikkevandskølere har mange fordele, blandt andet at de:

  • Leverer iskoldt vand døgnet rundt i typisk 10-15 år.
  • Har ubegrænset strøm af iskoldt drikkevand.
  • Har fire års omkostningsgaranti.
  • Ikke har behov for servicekontrakter.
  • Bruger op til 90% mindre strøm end tilsvarende drikkevandskølere.
  • Har uanede tilpasningsmuligheder. 
  • Benytter miljøvenlige 3D-printede plastkomponenter.
  • Har brugt naturlige kølemidler siden 1999.

Det kan være en udfordring at få plads til en drikkevandskøler samtidig med, at den skal passe ind i omgivelserne. Idet vores dispenser ofte ikke er direkte sammensat med kølerdelen, har vi mulighed for at tilpasse dispenseren i enhver tænkelig form og placere den lige der, hvor du ønsker. Du kan vælge vores standardløsning eller vi kan tilpasse et design, der passer præcis til dit behov.

Vores Danfoss kompressor har en markant større ydelse end andre, hvilket gør det muligt at levere store mængder iskoldt vand på kort tid og uden pauser. Den ubegrænsede strøm af iskoldt drikkevand gør eksempelvis, at selv i de travleste frikvarterer får den sidste i køen også iskoldt drikkevand, og dermed de bedste forudsætninger for at fortsætte dagen. 

Kontakt Kuvatek og hør mere om, hvordan vi kan levere bæredygtigt, omkostningseffektivt og iskoldt drikkevand til jeres børn.

Tlf.: 2167 4824
Mail.: info@kuvatek.dk