REGNVANDSBASSIN

REGNVANDSBASSIN

REGNVANDSBASSIN

Et forsinkelsesbassin forhindrer oversvømmelser forårsaget af kraftig regn. For at modvirke overbelastning i regnvandssystemer og vandløb er regnvandsmagasinet en god mulighed til at tilbageholde regnvand. Det betyder, at regnvand ledes til magasinet, og vandet lagres, indtil vandløbet eller røret kan optage og videreføre vandet til en modtager. Magasinet kan med fordel opbygge i sektioner, således at materiale der sedimenterer, kan håndteres nemmest muligt og sikrer minimal vedligeholdelse og driftsudgifter på magasinet.

Et forsinkelsesbassin bruges, når:

• Ekstra opbevaringskapacitet er nødvendig ud over det eksisterende regnvandssystem, for at kunne klare de større regnvandsmængder.
• Jorden er for kompakt til, at regnvandet kan infiltreres
• Grundvandet står så højt, at regnvandet ikke kan infiltrere i jorden

Uponor forsinkelsesbassiner til flere formål:

• Skræddersyet Weholite bassin med ekstra stor lagerkapacitet
• Modulopbyggede IQ-magasiner til parkeringsområder, erhvervsområder mv.
• Mindre bassiner til små arealer på mindre ejendomme
• Tanke til opbevaring af regnvand, der kan genbruges til bl.a. vanding af haven.

FILTRERING AF REGNVAND

FILTRERING AF REGNVAND

Uponor Rain Garden, Smart Trap og brøndfilter til rensning af regnvand

Læs mere

RØR TIL AFLEDNING AF REGNVAND

RØR TIL AFLEDNING AF REGNVAND

Uponor IQ-rør og Weholite-rør til styring af regnvand

Læs mere

INFILTRATIONSSYSTEMER

INFILTRATIONSSYSTEMER

IQ-Infiltrationsrør og regnvandskassetter filtrerer forurenende stoffer væk

Læs mere

Uponor IQ rør til regn- og spildevand
IQ infiltrationsrør
Specialdesignet Weholite regnvandsbassin reducerede anlægsarbejdet

Relaterede produkter

TRYKRØR

TRYKRØR

ProFuse RC, PE100 RC, PE100 og PE80 trykrør til mange formål


KLOAKRØR TIL GRAVITATION

KLOAKRØR TIL GRAVITATION

Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic og PVC kloakrør til gravitation


DRÆNRØR

DRÆNRØR

Dræn til veje, landbrug og bygninger


IQ MAGASINER TIL OPSAMLING

IQ MAGASINER TIL OPSAMLING

Modulopbygget og fleksibelt IQ-magasin til opsamling af regnvand


Referenceprojekter fra Uponor Infra A/S

Jyllingevej

Jyllingevej

Anlægsarbejde | Rødovre | 20 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Rødovre . Selve byggeriet er påbe...

Nicolinehus

Nicolinehus

Nybygning | Aarhus | 1000 mio.kr

Bricks A/S opfører boliger og erhverv mellem Bassin 7 og lystbådehavnen, Aa...

Pilemølle Erhverv – Erhvervsudstykning i Ishøj

Pilemølle Erhverv – Erhvervsudstykning i Ishøj

Anlægsarbejde | Ishøj | 30 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Ishøj . Selve byggeriet er påbegy...

Syvstjernen Bassin

Syvstjernen Bassin

Anlægsarbejde | Furesø Kommune | 10 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Furesø Kommune . Selve byggeriet ...

Nyheder fra Uponor Infra A/S

Blue is the new green

Blue is the new green

Uponor går forrest i indsatsen for at fremstille bæredygtige byggematerialer

Uponor WehoPuts renseanlæg renser spildevandet i Mullerup Havn

Uponor WehoPuts renseanlæg renser spildevandet i Mullerup Havn

Nyt biologisk/kemisk renseanlæg sikrer feriestedets spildevandshåndtering

Bedst & bæredygtigt afløser bedst & billigst

Bedst & bæredygtigt afløser bedst & billigst

Grøn omstilling stiller krav om bæredygtige spildevandsrør i byggeriet

Underliggende netværk af rør- og pumpesystemer

Underliggende netværk af rør- og pumpesystemer

Under havet kommer sikkerheden først