Undgå brandspredning via hulrum

Annonce – Dato 1 Aug 2019

I BR18 er kravene til brandbeskyttelse af ventilerede hulrum i facader væsentligt skærpede. Det fremgår derfor nu af BR18´s §117, at ydervægge og tage skal projekteres og udføres, så det sikres, at Pkt. 1: Brandspredning i og på ydervægge og tage begrænses og Pkt. 2: At der i bygninger med flere end én brandmæssig enhed ikke sker brandspredning imellem de forskellige brandmæssige enheder via ydervægge og tage.

HB Hulrumsventil fra Scandi Supply løser problemet

Teksten er en præcisering af, at kravet vedr. begrænsning af brandspredning mellem brandmæssige enheder ikke alene relaterer sig til den udvendige overflade af ydervæggen, men til ALLE dele af konstruktionen. Ventilerede hulrum mellem vindspærre og facademateriale skal altså sikres mod spredning af brand, lige som ventilerede hulrum mellem undertag og tagmateriale skal sikres mod brandspredning.

Det stiller krav til helt nye løsninger, og dem har Scandi Supply med FB Hulrumsventil.

FB Hulrumsventil består af et rustfrit og syrefast, gnist- og flammestoppende net

FB Hulrumsventil hindrer brandspredning

Med FB Hulrumsventil kan man sektionere hulrum ved at opdele flader og facaden i sektioner. Det har den virkning, at brandudviklingen reduceres væsentligt og giver tid til, at bygningen kan evakueres og at brandbekæmpelsesarbejdet kan påbegyndes. FB Hulrumsventil er en såkaldt passiv udluftningsventil, som ikke indeholder bevægelige dele eller branddetektorer. Nettet er gnist- og flammestoppende og sikrer derved, at ilden ikke kan sprede sig til den ueksponerede side af hulrummet. Det sker ved at det patenterede grafitmateriale ekspanderer og stopper sprækken til hulrummet. FB Hulrumsventilen er designet, så den ikke lukker af for luftventilationen og dermed sikrer, at der er tilstrækkelig ventilation af hulrummet. FB Hulrumsventil er dokumenteret til EI30, EI60 og EI90.

Brandspredning i og på ydervægge og tage begrænses med HB Hulrumsventil Scandi Supply er dansk eneforhandler af FB Hulrumsventil

Konstruktion

FB Hulrumsventil består af et rustfrit og syrefast, gnist- og flammestoppende net, der leveres i længder af 1,13 m og i dybder på hhv. 23, 28 og 36 mm. Den patenterede ventil er produceret med en kerne af grafitmateriale, der ekspanderer ved påvirkning af ild. Det ekspanderende materiale lukker og tætner hulrummet, hvorved brandspredning hindres og forsinkes. Ventilen er let og hurtig at montere og passer bag alle typer facadebeklædning, både træ, grafit, fibercement og stål. FB Hulrumsventiler kan både anvendes bag facadebeklædninger og i loft- og tagkonstruktioner. 

Fordele

  • Hindrer spredning af røg- og ild i hulrum
  • Ingen vedligeholdelse
  • Nem og hurtig montage, uden brug af specialværktøj
  • Beskytter mod insekter, mus og rotter

Dokumentation

Brandklasse: EI30, EI60 og EI90 Testet og klassificeret i henhold til EN 1366-4:2006 Scandi Supply er dansk eneforhandler af FB Hulrumsventil.