Undgå at hæve din tagkonstruktion ved efterisolering af dit tag

Annonce – Dato 27 maj 2021

For nyligt bad Boligudvalget Indenrigs- og boligministeren Kaare Dybvad Bek oplyse, om arkitekturen lider skade, når gamle huse med gesimser skal have bygget 40 centimeter ekstra væg op, når de skal have skiftet taget for at leve op til energikravene.

ekstra væg op, når de skal have skiftet taget for at leve op til energikravene. 

Kaare Dybvad Bek understreger i sit svar, at Bygningsreglementets energikrav skal følge EU-regler og er en implementering af et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. Ifølge direktivet er Danmark forpligtet til at stille krav om gennemførelse af rentable energibesparelser, når bygninger renoveres. Hvad artiklen glemmer at informere om er, at der er alternativer til dette.

ARKITEKTUREN ER I FARE – HVORFOR IKKE BRUGE KOOLTHERM?ARKITEKTUREN ER I FARE – HVORFOR IKKE BRUGE KOOLTHERM? 

Med Kingspans isolering Kooltherm K12 behøver du nemlig ikke at hæve tagkonstruktionen, da isoleringspladen har en lambda værdi på 0,020 W/(mK). Den lave lambda værdi gør det muligt at opnå U-værdi med en tyndere tagkonstruktion, og dermed opnå isoleringskravene med en tyndere isoleringstykkelse. Det vil derfor ikke kunne betale sig at bruge traditionel isolering, da merudgiften ganske enkelt er for høj hvis du også skal hæve din tagkonstruktion.

Læs mere om Kooltherm K12 her 

Stor efterspørgsel på Kooltherm K12 

Vi oplever en stor efterspørgsel på Kooltherm K12 i øjeblikket, da mange er i gang med at renovere og efterisolere deres tag grundet regeringens mange tilskudspakker til efterisolering. Her er Kooltherm K12 et oplagt valg, da du både kan efterisolere dit tag uden at hæve tagkonstruktionen og opnå energikravene på minimum plads, fortæller Scott McMonagle, Country Manager for Kingspan Insulation Danmark.

Efterspørgslen ses også på fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor det slet ikke er tilladt at ændre i selve bygningskonstruktionen. Her er Kooltherm K12 også er meget populært valg, da kravene i Bygningsreglementet kan overholdes uden at ændre i kontruktionen.

Kooltherm K12 kan også anvendes til f.eks. væggen hvis du ønsker at efterisolere dit hus eller udskifte gammel mineraluld. Læs mere om, hvordan du kan bruge Kooltherm til forskellige typer renoveringsprojekter.

Endvidere har Arbejdstilsynet udarbejdet en ny bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld. Bekendtgørelsen er færdigforhandlet, og reglerne i mineraluldsbekendtgørelsen vil blive opdateret. Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021 (læs mere uddybende på Arbejdstilsynets hjemmeside). 

Mange huse er isoleret med mineraluld. Ved nedrivning eller renovering af huse med mineraluld er det derfor vigtigt at være opmærksom på den nye bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på "gammel mineraluld", som er et begreb, der anvendes for mineraluld, der er produceret før 1997. Gammel mineraluld er klassificeret som muligt kræftfremkaldende (kategori 2) efter EU Forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP Forordningen). WHO's internationale agentur for kræftforskning (IARC) vurderede i 2001, at der ikke var tilstrækkelig evidens til at klassificere gammel mineraluld som kræftfremkaldende. Siden gammel mineraluld ikke er blevet genvurderet i EU regi, finder klassificeringen af gammel mineraluld som muligt kræftfremkaldende (kategori 2) efter CLP Forordningen dog stadig anvendelse.  

Den danske regering udsendte sidste år en pressemeddelelse om den kommende bekendtgørelse, hvor regeringen blandt andet udtalte, at "ved arbejde med montering og nedrivning af gammel mineraluld bringes mineraluldsbekendtgørelsen med enkelte undtagelser på niveau med reguleringen i kræftbekendtgørelsen, som er de strengeste arbejdsmiljøregler på det kemiske område."

Herefter anførte regeringen, at "det betyder bl.a., at der for arbejde med montering og nedrivning af både ny og gammel mineraluld vil blive stillet krav til arbejdsgiveren om udarbejdelse af en kemisk risikovurdering og ajourføring ved væsentlige ændringer, effektiv oplæring og instruktion af medarbejdere i forhold til arbejde med mineraluld samt om mærkning af beholdere mv. (affaldsbeholdere). For arbejde med montering og nedrivning af gammel mineraluld vil der endvidere blive stillet yderligere krav om effektiv adskillelse af arbejdet fra andre arbejdspladser, afgrænsning og afmærkning af området med passende sikkerhedsskiltning, opbevaring og rengøring af personlige værnemidler og udvidet instruktion med hyppigere gentagelse."

Kooltherm K12 er en fiberfri isoleringsplade, der både kan anvendes ved nybyggeri og renoveringsprojekter. Nedenfor kan du se en række videoer som fortæller om mulighederne med Kooltherm K12.  

Mere om produktet Tagisolering

Tagisolering

Højeffektiv isolering fra Kingspan giver flere fordele ved tagkonstruktioner.

Therma TR26

Therma TR26

Tagisolering - flade tage

Læs mere

Therma TR27

Therma TR27

Tagisolering - flade tage

Læs mere

Therma TT46 Kileskåret

Therma TT46 Kileskåret

Tagisolering - flade tage

Læs mere

Therma TT47 Kileskåret

Therma TT47 Kileskåret

Tagisolering - flade tage

Læs mere

OPTIM-R

OPTIM-R

Flade tage

Læs mere

Kooltherm K17  Isoleret gipsplade
Kooltherm K10 Loftisolering

Kooltherm K10 Loftisolering

Loft / underside af betondæk

Læs mere

Kooltherm K12 Isoleringsplade

Kooltherm K12 Isoleringsplade

Træ- og stålskeletsystemer

Læs mere

Therma-TR26

Therma-TR26

Produktbrochure

Læs mere

Therma TR27

Therma TR27

Produktbrochure

Læs mere

Therma- Tagisolering
Kooltherm K17 - Isolerede gipsplader
OPTIM-R

OPTIM-R

Produktbrochure

Læs mere

Kooltherm K12- Isoleringsplade
Nordisk deklaration for OPTIM-R
Tagpaneler

Tagpaneler

ArchiCAD 21

Læs mere

Referenceprojekter fra Kingspan Insulation ApS

Grønttorvet

Grønttorvet

Nybygning | København | 315 mio.kr

Nybygning af logistik/distribution i København med 193 lejligheder på 7 etage...

Lavetten, Ørestad

Lavetten, Ørestad

Nybygning | København | 310 Mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. svarende til 4 bygninger i København med 232 l...

Teglværkshus Teglholmen

Teglværkshus Teglholmen

Nybygning | København | 205 Mio.kr

Nybygning af boligblokke i København med 127 lejligheder på 5 etager . Selve ...

Blox

Blox

Nybygning | København | 350 Mio.Kr

Nybygning af kontor, butikker m.m. i København med 25 lejligheder på 8 etager...

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår