Slut med forurenet vand under byggeprocessen!

Annonce – Dato 24 nov 2022

Under byggeperioden kan en løsning med en FK-5 sikkerhedsstation være med til at sikre byggepladsen og naboer i nærliggende områder mod forurenet vand, iht. Rørcenter-anvisningen 015 - DS/EN 1717

FK-5 sikkerhedsstation fra Kemper løser problemet

Væskekategori 5 med største sikringskrav

Drikkevand skal principielt sikres mod en sammenblanding med ikke-drikkevand. Alt efter forureningsgrad inddeles væsker i kategorier fra 1 til 5. Væsker i kategori 5 udgør i den forbindelse en stor fare for menneskets sundhed. De kan indeholde mikrobielle eller virale sygdomsfremkaldende elementer fra smitsomme sygdomme og må under ingen omstændigheder - heller ikke i små mængder - komme i kontakt med drikkevand. DS/EN 1717 anviser metoder til adskillelse af væsker fra drikkevandssystemet.

Stor kapacitet til mange anvendelsesområder

FK-5 sikkerhedsstationen dækker med to pumpestørrelser et bredt ydelsesspektrum. Uafhængigt af, om der skal overvindes en stor løftehøjde, eller en stor volumenstrøm skal stilles til rådighed – imponerende ydelsesværdier står til rådighed på trods af de kompakte mål. Aftapningsmængderne kan takket være den store pumpeydelse sidestilles med mængderne i lignende rørledningssystemer i drikkevandsinstallationen. Også aftapningskomforten fungerer uden mærkbare indskrænkninger.

Fordele:

 • Høj effektivitet: Kapacitet op til 7 m³/h
 • Sikring af drikkevandshygiejne med programmerbare skyllecyklusser i drikkevandstilførsel
 • Integreret tankrengøringsprogram
 • Driftstidsstyring via ugeprogram
 • Styring af ekstern doserings- og dykpumpe
 • Udlæsning af forbrugs- og driftsdata via USB-port
 • Udlæsning af fejlmelding til bygningsstyringsteknikken

FK-5 sikkerhedsstationen dækker med to pumpestørrelser et bredt ydelsesspektrumStyringen af FK-5 sikkerhedsstationen understøtter bygningsmanagementet

Datasikring til bygningsmanagement

Driftsoptimering af bygninger prioriteres højere og højere. Ved hjælp af detaljerede oplysninger om vandforbruget er bygningsmanagementet bl.a. i stand til at registrere og omlægge forbrugsspidser samt til at analysere uregelmæssigheder og at aflede tilsvarende tiltag. Styringen af FK-5 sikkerhedsstationen understøtter bygningsmanagementet med lagring og udlæsning af følgende parametre:

 • Dato
 • Klokkeslæt
 • Forbrug i l
 • Tryk i bar
 • Niveau i %
 • Ventilstilling
 • Pumpestilling
 • Driftsmåde
 • Fejl

Udlæsningen sker komfortabelt via et USB-interface (port i styringens betjeningsfelt). Efter tilslutning af et USB-stik vises menuen USB-interface på touchscreenen. Det viste projekt er udarbejdet sammen med Halsnæs Smeden A/S i Hundested og Anders Christensen (Viden om vand konceptet) fra Lemvigh-Müller A/S

Se produktegenskaber og download information

Yderligere information; www.kemper-olpe.de/dk/, e-mail: Pjespersen@kemper-group.com, tlf. 2132 6757.