Grønt Bunddække

Grønt Bunddække

Grønt Bunddække

Plantning af individuelle bunddækkeplanter er arbejdskrævende og tidskrævende.

Dette kræver også en del vedligeholdelse, såsom udskiftning af døde planter, lugning og hakning.

Alt i alt en dyr proces. De læggeklare Sempergreen Sedum tæpper tilbyder løsningen.

De er fuldt udvoksede, kræver lidt vedligeholdelse og er meget alsidige.

Så du kan skabe en bevokset skråning, en attraktiv vold eller smuk grøn park på mindre end ingen tid.

Vi rådgiver dig gerne om den bedste ansøgning til dit projekt.

Fordele ved grønt bunddække:

Grønt bunddække har flere fordele for miljøet såvel som samfundet.

Grønt bunddække giver en regnvandsbuffer, renser luften, reducerer den omgivende temperatur og fremmer biodiversiteten i byen.

Grønt i byen er en del af klimasikkert byggeri. Desuden er folk gladere i grønne omgivelser end i grå omgivelser.

Giver en regnvandsbuffer:

Udskift belægnings sten med planter, et grønt område optager regnvand.

Dette forsinker udledningen af regnvand til kloaksystemet, renser regnvandet, og vand fordamper også gennem planterne.

Så det hele er med til at stabilisere grundvandsstanden, reducerer spidsbelastningen på kloaksystemet og mindsker risikoen for oversvømmelser.

Reducerer den omgivende temperatur:

Planter absorberer sollys, 50% absorberes og 30% reflekteres; så dette er med til at skabe et køligere og mere behageligt klima gennem en temperaturreduktion på 3°C i byen.

Reducerer omgivende støj:

Grøn bunddække reducerer støjen i et travlt område som byen. Det giver et roligere miljø, både i og uden for din bygning.

Øger biodiversiteten:

Et grønt bunddække giver levested for fugle, sommerfugle og insekter, især i byen, hvor beton og asfalt dominerer.

Sedum-mix

Sedum-mix

Plantet med seks til otte forskellige typer af Sedum

Læs mere

Sedum-mix type T

Sedum-mix type T

Specielt udviklet til (stejle) hældninger

Læs mere

Bionedbrydelig låsestift

Bionedbrydelig låsestift

Fremstillet af organiske materialer, der stammer fra hvede- og kartoffelstivelse

Læs mere

Ukrudtsspærredug

Ukrudtsspærredug

Ukrudtsspærredugen er lavet af vævet polypropylen geotekstil

Læs mere

Relaterede produkter

Grønne tage

Grønne tage

Læs mere om vores grønne tagløsninger her


Plantevægge

Plantevægge

SemperGreenwall systems til indendørs og udendørs


Nyheder fra Sempergreen Group

Lette og biodiversitetsvenlige systemer til flade og skrå grønne tage

Lette og biodiversitetsvenlige systemer til flade og skrå grønne tage

Vi har ekspertisen til at rådgive dig om alle former for grønne tage!

Kategorier