Håndtering af PCB i forbindelse med vinduesudskiftning ved simpel og effektiv PCB-forsegling

Håndtering af PCB i forbindelse med vinduesudskiftning ved simpel og effektiv PCB-forsegling

Håndtering af PCB i forbindelse med vinduesudskiftning ved simpel og effektiv PCB-forsegling

Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser på grund af PCB

Hvis du vil undgå fejlprojektering, så skal PCB håndteres i forbindelse med vinduesudskiftning. PCB-forsegling er en simpel, effektiv og veldokumenteret løsning.

Giftstoffet PCB er blevet anvendt i rigtig mange byggematerialer i perioden 1950-1977. Desværre har PCB senere vist sig at være en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for både mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunsystemet, forplantningen, PCB er kræftfremkaldende og fremgår på listen over de 12 mest farlige miljøgifte.

PCB er bl.a. brugt i fugematerialer på grund af sine blødgørende og styrkemæssige egenskaber, og det er netop her, relevansen i forhold til vinduesudskiftninger kommer ind.

Det er faktisk muligt effektivt at håndtere PCB i forbindelse med vinduesudskiftning, hvilket du kan læse mere om her.

Ved denne fremgangsmåde undgår du at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge. Dette sikrer dig mod væsentlige, økonomiske og menneskelige konsekvenser efter vinduesudskiftningen. Læs mere om håndtering af PCB ifm vindueudskiftning her: https://sealinggroup.com/vinduesudskiftning/

PCB skal håndteres i forbindelse med vinduesudskiftning, ellers spreder den oprindelige PCB sig til de nye vinduer og fuger

Hvis din miljøscreening - i forbindelse med vinduesudskiftning - viser indhold af PCB i den gamle vinduesfuge, så er det vigtigt at følge disse retningsanvisninger. PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og PCB afgasser til indeluften. Derudover er PCB meget svært nedbrydeligt. PCB forsøger at skabe en balance og vil hele tiden vandre og afgasse for at finde hen mod omgivelser med en lavere koncentration.

I den lange periode (40-70 år), som PCB-fugen har siddet mellem vindue og væg, har PCB vandret ind i væggen og ind i vinduet.

SBI-anvisning 241 beskriver, hvordan PCB fra fugen kan trænge flere cm ind i tilstødende vægge af beton eller mursten. Koncentrationer i fugen fra 50 ppm har vist sig at vandre ind i tilstødende materialer. Jo større koncentration i fugen, jo større forurening af de tilstødende materialer.

Hvis man sætter det nye vindue i den PCB-forurenede væg og etablerer en ny fuge, så vil der på kort tid ske en forurening af både den nye fuge og det nye vindue.

Se video som beslyser problemet her: https://player.vimeo.com/video/551506335

PCB Forsegling - Behandlingsanvisning

PCB Forsegling - Behandlingsanvisning

Hent behandlingsanvisningen her

Læs mere

Garantidokument

Garantidokument

Hent garantidokumentet her

Læs mere

Vindueudskiftning

Vindueudskiftning

Før du projekterer vinduesudskiftning

Læs mere

Effektiv PCB-forsegling

Effektiv PCB-forsegling

Læs mere i produktladet her

Læs mere

Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

Læs mere om PCB-forsegling ved vinduesudskiftning

Læs mere

PCB-forsegling

PCB-forsegling

BIBS-beskrivelsestekst som giver behandlingsanvisning

Læs mere

Dokumentation fra Teknologisk Institut
Instruktionsfilm/ udførelse
Vigtigt at vide

Vigtigt at vide

Før du projektere vinduesudskiftning

Læs mere

Relaterede produkter

Olie-, tjære- eller PCB- forurening, lad os hjælpe jer med en simpel og effektiv løsning

Olie-, tjære- eller PCB- forurening, lad os hjælpe jer med en simpel og effektiv løsning

Nondestruktiv metode til håndtering af miljøfremmede stoffer vha forsegling


Referenceprojekter fra Sealing Group

Herlev Byskole, afd. Eng

Herlev Byskole, afd. Eng

Tilbygning | Herlev | 53,5 mio.kr

Tilbygning af skole 0-10, klasse i Herlev . Selve byggeriet er påbegyndt maj ...

Vallerødskolen

Vallerødskolen

Indv.renovering | Hørsholm | 77,4 mio.kr

Indv.renovering af skole 0-10, klasse i Hørsholm . Selve byggeriet er påbegyn...

Nyheder fra Sealing Group

PCB-problematikken er super kompleks

PCB-problematikken er super kompleks

Forstå dynamikken på 5 minutter og undgå projekteringsfejl

Omfattende PCB-forseglingsprojekt på Vallerødskolen

Omfattende PCB-forseglingsprojekt på Vallerødskolen

7.000 m2 forsegles med Proseal PCB-forsegler fra Sealing Group

Den rigtige løsning på kommunens årelange PCB-problem

Den rigtige løsning på kommunens årelange PCB-problem

Testet og dokumenteret i samarbejde med Teknologisk Institut