Nyhed hindrer brandspredning i ventilerede hulrum

Annonce – Dato 28 sep 2017

FB hulrumsventil - en let og enkel løsning

Nyhed hindrer brandspredning i ventilerede hulrum

Nyhed hindrer brandspredning i ventilerede hulrum

FB hulrumsventil fra Scandi Supply løser opgaven på en let og enkel måde

Brandsikring af hulrum i ventilerede facader kan nu let etableres med ny hulrumsventil. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens præcisering af kravet vedrørende brandspredning via udvendige overflader i det nye BR18, kræver nye løsninger.

Brandspredning via udvendige overflader

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i forbindelse med det nye Bygningsreglement BR18, besluttet at lave en sproglig præcisering af kravet vedrørende brandspredning via udvendige overflader. Fremover skal det være endnu tydeligere, at det overordnede krav, der i dag fremgår af BR15, kap. 5.5, stk. 1, indebærer, at en brand ikke må sprede sig mellem brandmæssige enheder via nogen dele af ydervæggen, i den tid som er nødvendig for evakuering.
Den nye formulering er en præcisering af, at kravet om begrænsning af brandspredning mellem brandmæssige enheder ikke alene relaterer sig til den udvendige overflade af ydervæggen, men til alle dele af konstruktionen.

Ventilerede hulrum skal sikres mod brandspredning

Ovenstående betyder at det ventilerede hulrum imellem vindspærre og facademateriale skal sikres mod spredning af brand. Det samme gælder også for det ventilerede hulrum imellem undertag og tagmateriale, hvor der ligeledes er stor risiko for at branden spreder sig.

En let og enkel løsning

FB hulrumsventil løser opgaven på en let og enkel måde. FB Hulrumsventil er en passiv udluftningsventil, hvilket vil sige, at den ikke indeholder bevægelige dele eller branddetektorer. Nettet er gnist- og flammestoppende, hvilket sikrer, at ilden ikke kan antænde den ueksponerede side af hulrummet, inden det patenterede grafitmateriale ekspanderer og stopper sprækken til hulrummet helt.

Lukker ikke for luftventilationen

Med FB Hulrumsventil kan man sektionere hulrummet bag beklædningen, sådan at brandspredningen forhindres. FB Hulrumsventilen er designet så den ikke lukker af for luftventilationen og dermed sikrer, at der er tilstrækkelig ventilation af hulrummet. FB Hulrumsventil er dokumenteret til EI30, EI60 og EI90.

Montering

FB Hulrumsventil kan monteres bag alle typer beklædning, herunder træ, grafit, fibercement og stål. Ventilen leveres i længder af 1 meter og i dybderne 23 mm, 28 mm og 36 mm. Når ventilen monteres skal man sikre, at der er fast materiale på begge sider af FB Hulrumsventilen.

Specielle tagkonstruktioner

FB Hulrumsventil kan anvendes til skrå tagkonstruktioner eller isolerede flade tagkonstruktioner.

Tagfodsventil

Til brandsikring af udhæng er det også muligt at benytte en FB Tagfodsventil. Tagfodsventilen monteres i undersiden af udhænget, så der sikres ventilering af hele tagkonstruktionen. Skulle der opstå en brand, som slår ud af et underliggende vindue, bremses flammerne i at sprede sig til tagkonstruktionen

Se mere på www.scandisupply.dk, tlf. 7624 4800.