Microvent facadeventilation er så grøn, at den ikke kan energimærkes

Annonce – Dato 13 jan 2022

Totalt facadeventilationssystem, der kan tage alle rum, bruger 85% mindre energi end centrale anlæg.

facadeventilationssystem fra inventilate til lægehuset vejlsøMicroVent monteret over vinduer, Lægehuset Vejlsø

Nu er det enkelt og energibesparende at sikre et godt indeklima i boliger, institutioner og erhvervslokaler: Det decentrale ventilationssystem MicroVent fra InVentilate til indbygning i facader er markedets eneste af sin størrelse, der kan tage alle rum:

”At MicroVent i dag det eneste totale facadeventilationssystem betyder, at løsningen kan opfylde ethvert behov”, fortæller Lasse Skaarup Andersen fra InVentilate. ”Uanset om det er et køkken med emhætte, der skal køres sammen – badeværelset med hygrostat eller fugtmåler eller rum med styring efter luftens CO2-indhold. Det hele kan samles i en CTS, hvor samtlige MicroVent-enheder i bygningen ’taler’ sammen.
Er der for eksempel vind på nogle sider af en bygning, vil InVentilates patenterede software, Comfort Control, få enhederne til at kommunikere med hinanden og regulere deres drift, så der bliver et 0-tryk inde i bygningen. Den fordel kan et centralt system ikke tilbyde”.

MicroVent installation over vindue set indefraMicroVent installation over vindue set indefra

MINIMALT STRØMFORBRUG - SPRÆNGER RAMMEN FOR ENERGIMÆRKNING

I forhold til et centralt system er anskaffelsesprisen for MicroVent ofte 50% billigere, blandt andet fordi det er et anlæg, der er uden rørføring og ikke kræver sit eget teknikrum. Installationen af enhederne i facaden er så enkel, at en elektriker godt vil kunne udføre opgaven. Derfor vil der kun være et minimalt entrepriseoverlap. Når anlægget tages i brug, er driftsomkostningerne ekstremt lave:

”MicroVent bruger 85% mindre strøm sammenlignet med et centralt anlæg. Det er her, vi for alvor bliver grønne og bæredygtige”, understreger Lasse Skaarup Andersen.

”En standardenhed bruger ved normal drift blot 5-6 Watt, og det er mindre end en LED-pære. Vi har søgt om at få energimærket enhederne, men det forhindrer det minimale strømforbruget er for lavt til den nuværende ramme for energimærkning. Vi får reelt ikke lov, da man synes, at det er noget pjat, at vi vil have det!”

svanemærket byggeri, inventilate ventilationMicroVent monteret skjult over alle vinduer, Bostedet Søbæk Have, Holbæk Kommune

GODKENDT TIL SVANEMÆRKET BYGGERI

MicroVent er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. Enhederne fås med 2 til 16 ventilatorer, så systemet kan dimensioneres til forskellige behov – og regulere luftmængderne individuelt helt ned på rumniveau:

”Dette er blandt andet en fordel i boligforeninger, hvor beboerne ofte har vidt forskelligt behov. Og teknisk kan vi løse det, så beboerne tror, at ventilationen er slukket - selv om den ikke er det. Det hjælper boligforeningerne med at passe på deres bygninger i forhold til fugt og skimmel, da det ikke er alle, der husker at lufte ud”, siger Lasse Skaarup Andersen.

MicroVent er med succes blevet valgt ved såvel nybyggeri som renovering af lejligheder - og i lokaler med behov for stort luftskifte, f.eks. skoler og daginstitutioner.

MicroVent monteret i venteværelse, Lægehuset Vejlsø

92% VARMEGENVINDING OG LYDSVAG KOMFORT

Ventilationsenhederne har særlige regeneratorer indbygget til at genanvende varmen fra indeluften. Det giver en høj varmegenvinding på 92 % og sikrer, at ventilationen altid er behagelig og ikke føles som træk.

En anden fordel på komfortsiden er, at MicroVent er blandt de mest lydsvage produkter til decentral facadeventilation:

”Det skyldes først og fremmest InVentilates specielle bladdesign. Blæseren fungerer faktisk kun i én retning, og på den måde kan enheden nærmest lydløst hente luft ind. Når den skal køre i modsat retning, vendes hele blæsermodulet 180 grader. På den måde kan vi flytte luften i begge retningen uden at skifte retning med propellerne, og det gør en stor forskel både luft- og lydmæssigt”, forklarer Lasse Skaarup Andersen.

MicroVent monteret i sammenhæng med nye vinduerMicroVent monteret i sammenhæng med nye vinduer

ARKITEKTEN FINDER NYE KREATIVE LØSNINGER

Tegnestuen Vandkunsten arbejder med InVentilates decentrale system, MicroVent, i forbindelse med tilbygninger til ungdomsklubberne Svanen og Bakkens Hjerte, der begge ligger i Albertslund:

”Gældende for MicroVent er, at det er dejligt, der ikke er en masse rørføring – og man slipper også for et stort teknikrum, hvor alt maskineriet normalt skal samles”, fortæller Liv Ridder Storgaard, Arkitekt MAA.

”Til hullerne i facaden har vi lavet en løsning, hvor de fleste er skjult bag facadebeklædningen, som er trapezplader i stål. De er forsynet med luftspalter hen over vinduerne – og nogle steder ved siden af dem. InVentilate er meget åbne over for at finde løsninger sammen med os og udvikle på, hvad deres produkter kan”.

Se Tegnestuen Vandkunstens tegninger af MicroVent installationen - og hvordan den er placeret bag facadebeklædningen.