Klassificeret løsning til brandsikring af skakte

Annonce – Dato 23 Feb 2017

FireFree® B280 Brandgips, en klassificeret løsning til installationsskakte

Klassificeret løsning til brandsikring af skakte

Klassificeret løsning til brandsikring af skakte

FireFree® B280 Brandgips, en klassificeret løsning til installationsskakte

FireFree® B280 Brandgips bruges til lukning af huller i brandadskillende bygningsdele

  • Hulstørrelser op til 2400 mm x 1200 mm
  • Gode lydreducerende egenskaber
  • Ubrændbar (A1)
  • Ekspanderer i hærdefasen for lastbærende egenskaber
  • Systemdokumenteret løsning med FireFree® B780 Brandpakning
  • Brandsikrer alle gængse typer af installationer
  • ETA-dokumenteret og CE-Mærket løsning

FireFree® B280 Brandgips anvendes til at lukke/forsegle store huller i etagedæk og vægkonstruktioner. Brandgipsen kan anvendes i hulstørrelser helt op til 2400 x 1200 mm, i såvel etagedæk som vægge.

FireFree® B280 Brandgips anvendes til lukning af tekniske installationer, som bryder brandklassificerede vægge og etagedæk. FireFree® B280 Brandgips anvendes til brandsikring af gennemføringer med kabler, kabelbakker, plast-, komposit-, kobber- og stålrør, med eller uden rørisolering.

Hvor beton ikke er en brandklassificeret tætning og under hærdning trækker sig fra installationerne, ekspanderer FireFree® B280 Brandgips og stemmer imod den omkringliggende konstruktion. Dette giver en brandsikker og tæt løsning, som ikke kun præsterer under brand men ligeledes ved blowerdoor test.

FireFree® B280 Brandgips er dokumenteret i henhold til gældende europæiske EN standarder og overholder Bygningsreglementet. Brandprøvningen er foretaget i henhold til EN 1366-3 og klassificeret i henhold til EN 13501-1 og EN 13501-2. Systemet er også CE-Mærket.

FireFree® B280 Brandgips blandes med vand og den ønskede konsistens kan let justeres ved at justere vandmængden inden blanding. Dermed bliver brandgipsen let at håndtere i forbindelse med udstøbning af installationsskakte.

Scandi Supply a/s leverer løsninger indenfor passiv brandsikring og kun indenfor passiv brandsikring. Det er din garanti for kompetent vejledning og rådgivning indenfor systemer, klassifikationer, lovgivning mv. Vi har leveret brandsikre løsninger igennem mere end 25 år, og leverer i dag løsninger indenfor brandlukning, brandfuge, træmaling, bærende konstruktioner, skalsikring og brandspjæld.

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt os på 76 24 48 00.