Installationsskakte dumper ofte ved røg-test!

Dato: 23 Aug 2018

Teksten i det nye Bygningsreglement BR18´s § 104 afsnit 4. er rimelig klar. Reglen siger:

”§ 104: Antændelse og brand- og røgspredning.

Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.”

I dansk byggeri er der tradition for at installationsskakte lukkes (udstøbes) med beton i etagedækket mellem de enkelte brandmæssige enheder. Det sker til trods for, at beton i den sammenhæng ikke er en dokumenteret løsning. Udfordringen med betonen er primært, at den trækker sig fra installationerne og den omkringliggende konstruktion når den hærder op. Det medfører sprækker hvor røgen, og senere også ilden kan sprede sig, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående video.

Videoen viser hvor hurtigt røg kan sprede sig i skakte udført med beton. Testen er udført således: I etagen under startes en røgmaskine i installationsskakten. Røgmaskinen kører i 30 sekunder hvorefter den stoppes. Inden for ca. 45 sekunder har røgen spredt sig til etagen over og ses tydeligt i installationsskakten.

Der findes ikke dokumentation for, hvor længe beton i installationsskakte med gennemføringer holder. Vi kan dokumentere, at vores FireFree® B280 sikrer konstruktionen i op til 3 timer. I Danmark er kravet oftest 60 minutter. Vore produkter er testet i henhold til EN 1366-3 og beskrevet ved ETA.

En vigtig egenskab ved FireFree® B280 brandgips er, at i modsætning til beton, ekspanderer brandgipsen ved hærdning og lukker dermed sprækker omkring installationer og omkringliggende konstruktion. Det betyder at gipsen, ud over at være røgtæt, sikrer et bedre resultat ved en trykprøvning/”blowerdoor” test.

FireFree® B280 har derudover rigtig gode lydmæssige egenskaber samt en høj bæreevne, som betyder at man, når gipsen er hærdet op, let kan gå på den.

Planlæg din udførelse af installationsskakten tidligt i byggeprocessen

Vi får regelmæssigt henvendelser der drejer sig om, at man ved afleveringsforretningen har fundet manglende eller forkert udførte lukninger. Mange henvendelser handler netop om installationsskakte. Ofte betyder det, at overdragelsen af byggeriet ikke kan finde sted på dagen og at bygherre forlanger alle brandlukninger gennemgået og lukket korrekt inden afleveringen kan afsluttes. Det betyder næsten altid store omkostninger i dagbøder, men ofte også ekstraomkostninger til udbedring af den manglende brandsikring - ekstraomkostninger som kan undgås ved, at man på et tidligt tidspunkt tænker brandlukning ind i byggeriets faser. Vi kan hjælpe i denne proces og sikre at brandlukning udføres på den mest optimale måde ud fra situationen.

Vi har gode erfaringer fra flere projekter hvor vi har hjulpet med at optimere og sikre, at der udføres korrekt Dokumenteret Brandsikring. En gennemgang af projektet sammen med alle de faggrupper, som skal brandsikre, er samtidig med til at sikre et flow i samarbejdet mellem de faggrupper, som skal brandlukke efter sig. Et flow som i nogle tilfælde er med til at optimere den samlede pris for brandlukningen.

Vi tilbyder uforpligtende at gennemgå, hvilke de muligheder I har for at sikre, at brandsikringen udføres korrekt på dit næste projekt.

Kontakt os gerne på telefon 76 24 48 00

Referenceprojekter fra Scandi Supply A/S

Experimentarium

Experimentarium

Tilbygning | Gentofte | 366 Mio.Kr

Bygherren er Center For Formidling Af Naturvidenskab Og Moderne Teknologi. Ce...

ODEON - Odense Musik- og Teaterhus

ODEON - Odense Musik- og Teaterhus

Nybygning | Odense Kommune | 600 Mio.kr

Nybygning af musikhus i Odense Kommune med 42 lejligheder på 9 etager . Selve...

Museum Ragnarok

Museum Ragnarok

Nybygning | Roskilde | 50 Mio.Kr

Nybygning af museum i Roskilde på 5 etager . Selve byggeriet er påbegyndt jul...

Skibbroen

Skibbroen

Nybygning | København | 264 Mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 2 bygninger i København med 184 lejligh...

FÅ NYHEDER OM BYGGEMATERIALER OG
PRODUKTER - DIREKTE I INDBAKKEN

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår