Elevator i eksisterende ejendomme

Annonce – Dato 27 sep 2022

Elevatorer i eksisterende ejendomme kan spare samfundet for 50 mia. kr.

Altan.dk - Elevatorer i eksisterende ejendomme Altan.dk - boliger med elevatorer er mangelvare

Boliger med elevator er en mangelvare – og kan spare samfundet for mange penge

Alene i kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte og Århus er der 57.000 opgange uden elevator, hvilket er mellem 250.000 og 500.000 lejligheder med nedsat eller ingen tilgængelighed for ældre og gangbesværede. Det kan potentielt betyde en forringelse af beboernes livskvalitet og selvstændighed, samt at de kan være nødt til at forlade deres hjem og i sidste ende blive tvunget på plejehjem. 

En svensk undersøgelse fra 2015 har konkluderet, at det vil medføre en besparelse på 800.000 pr. ældre, der kan blive boende i egen lejlighed i 1-2 år. Undersøgelsen viser yderligere, at hvis alle ejendomme i Sverige med 3 etager, eller derover, fik installeret elevator, kunne der spares op til 86 milliarder kr. på udgifter som følger med dårligt tilgængelige lejligheder. 

Efter danske forhold ville det svare til 50 milliarder kr. i besparelser, foruden en øget livskvalitet, et løft af den eksisterende boligmasse og en mulighed for, at den gamle boligmasse ville blive mere konkurrencedygtig i forhold til de mange nybyggede beboelsesejendomme. 

Det er nemmere at installere elevator i eksisterende ejendomme end de fleste tror

I en undersøgelse, som YouGov har lavet for Politiken, svarer 75% at en elevator er den vigtigste installation, hvis de skal blive boende i deres lejlighed. Samtidig mener 52%, at det vil være en stor eller meget stor udfordring at planlægge og gennemføre et elevatorprojekt. 44% tror desuden, at det bliver dyrt, ligesom 10% ikke mener, at det kan betale sig.

Sandheden er dog, at udgiften til en elevator, i langt de fleste tilfælde, vil kunne hentes hjem i form af værdiforøgelse af lejlighederne, eller en forhøjet andelskrone og hvis man vælger den rigtige leverandør til opgaven, vil denne tage hånd om det meste af projektet. Altan.dk var det første firma der specialiserede sig i at indbygge elevatorer i eksisterende etageejendomme og udover rådgivningen, kan firmaet håndtere hele projektet, lige fra besigtigelse, projektering og myndighedsgodkendelser til produktion og installation.

500.000 - 1.000.000 kr. værdiforøgelse

Et elevatorprojekt er hverken billigt eller simpelt at gennemføre, men med en erfaren leverandør til at tage hånd om det meste, vil det oftest være en yderst attraktiv investering - i livskvalitet såvel som i din lejligheds/ejendoms værdi. Faktisk vurderer Martin Berg fra Home på Østerbro i København, at en elevator kan give en prisstigning på alt fra en halv til en hel million kr. på en lejlighed:

Nogle kan være bange for, at det bliver dyrt (at få installeret en elevator), men generelt oplever vi, at de ejendomme som både kan tilbyde charme og på samme tid praktikalitet vil opnå en reel værdistigning. En elevator vil i mange tilfælde være til gavn for alle beboere, og ikke kun dem der bor øverst. Det kan for eksempel være, at man skal op til sit loftrum eller en tagterrasse, hvor det i disse tilfælde også vil blive nemmere. Den reelle værdistigning vil jeg vurdere kan være en værdiforøgelse på alt fra en halv til en hel million for en bolig.

Mere om produktet Elevatorer

Elevatorer

Elevatorer til enhver lejlighed

Udvendig elevator

Udvendig elevator

Få udendørs elevator placeret på facaden

Læs mere

Elevator i bagtrappen

Elevator i bagtrappen

Vi omdanner bagtrappen til en elevator

Læs mere

Elevator i hovedtrappen

Elevator i hovedtrappen

Få etableret elevator i durchsichten

Læs mere

Elevator i din opgang

Elevator i din opgang

Dyk ned i vores forskellige elevatorløsninger

Læs mere

Videoer

Videoer

Se vores videoer på YouTube her

Læs mere