Brænder en bygning er det bygherres ansvar!

Annonce – Dato 7 Dec 2017

Brandsikring i henhold til kravene i Bygningsreglementet

Brænder en bygning er det bygherres ansvar!

Brænder en bygning er det bygherres ansvar!

Det er bygherres ansvar at byggeriet brandsikres i henhold til kravene i Bygningsreglementet

Den danske lovgivning lægger i henhold til Byggelovens § 17, det fulde ansvar for korrekt brandsikring, hos bygherre. Mange bygherrer er ikke opmærksom på dette, de tror fejlagtigt, at ansvaret ligger hos myndighederne eller den stedlige brandmyndighed.

Moderne byggeri er ofte både stort og rummer yderst komplekse installationer, hvorfor opgaven med brandsikring i praksis ender hos byggerådgiver og entreprenør. Ikke desto mindre, er ansvaret for korrekt udførsel stadig bygherres. Bygherre bør derfor overveje hvordan han sikrer, at brandsikringen udføres korrekt.

Vi oplever ofte, at brandsikringen omkring tekniske installationer som vand, varme, el mv. bliver udført meget lemfældigt eller direkte forkert. Dette sker på grund af misforståelser blandt byggeriets parter, eller på grund af manglende beskrivelse i projektmaterialet. Det kan i sidste ende betyde, en stor risiko for personer og værdier, som opholder sig i bygningen ved brand.

Det kan også vise sig, at være en udfordring ved eventuelt salg af en ejendom med manglende- eller forkert udført brandsikring. Ofte vil en interesseret køber forsøge at forhandle prisen på dette grundlag, eller forlange at alle brandsikringer gennemgås og lukkes korrekt, inden handlen kan afsluttes.

Uforpligtende råd og vejledning

Scandi Supply a/s tilbyder helt uforpligtende bygherrer at gennemgå hvilke muligheder der er, for at sikre at brandsikringen udføres korrekt, meget gerne sammen med bygherres rådgiver. På mødet vil vi gennemgå de krav der stilles til en dokumenteret brandsikring, så de lever op til Bygningsreglementet. Vi vil også tale lidt om hvordan grundig planlægning i forbindelse med brandlukning af gennemføringer i brandskel og etagedæk, vil kunne gøre selve udførelsen lettere, og være med til at sikre bygherre mod ubehagelige ekstra omkostninger, når forkerte- eller mangelfulde lukninger skal laves om.

Finder du som bygherre vores oplæg på mødet interessant, gennemgår vi efterfølgende gerne de konkrete løsningsmuligheder sammen med rådgiver og/eller entreprenør.

Er du bygherre, rådgiver eller total- eller hovedentreprenør er du naturligvis velkommen til at kontakte Scandi Supply for yderligere oplysninger, omkring dokumenteret passiv brandsikring.