Avanceret søgning

Beskyttelse, sikkerhed og arbejdstøj (90.)

Denne hovedgruppe omfatter udstyr til overvågning, alarmer og sikringsanlæg, adgangskontrol, samt personbeskyttelsesmateriel i forbindelse med byggeri.

Videoovervågning af områder og lokaliteter med optagelse af billeder og lyd har en præventiv effekt i forhold til indbrud og tyveri, og overvågningssystemer (ITV-anlæg) kan kombineres med andre sikringssystemer. 

Alarmer og sikringsanlæg sikrer mod uønsket indtrængen på områder med begrænset tilgængelighed og alarmerer i tilfælde af brand, indbrud eller tyveri (AIA-anlæg). Alarmanlæg eller alarmsystemer er typisk elektroniske systemer, der reagerer på indtrængen, røg, ild eller andre stimuli som fx bevægelse, varmepåvirkning eller et sprinkleranlægs aktivering. Anlæggene kan være tilsluttet et varslingsanlæg med talevarsling eller andre lydgivere, et alarmselskab eller gå direkte til politi eller brandvæsen. I forbindelse med sikring mod brand etableres ofte automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), automatiske branddørslukningsanlæg (ABDL-anlæg), automatisk brandventilation (ABV-anlæg) og sprinkleranlæg. Ved opbevaring af brandfarlige gasser og væsker etableres automatisk gasalarmering (AGA-anlæg).

Adgangskontrol er mekaniske eller elektroniske systemer (ADK-anlæg), der i forbindelse med områders eller bygningers indgange sikrer, at kun autoriserede personer kan passere.

Mekanisk adgangskontrol kan fx bestå af bomme, der forhindrer uvedkommende biler i at passere, men kan også være hegne, porte, gitre, sikkerhedsdøre, låger og pullerter. 

Elektronisk adgangskontrol kan være låseanlæg, dørtelefonanlæg eller scannersystemer, der kan scanne og identificere fingeraftryk m.m., men kan også være billetsystemer kombineret med bomsystemer, som man ser det i mange parkeringshuse.

Personbeskyttelsesmateriel omfatter hovedværn, høreværn, øjenværn og åndedrætsværn samt handsker, sikkerhedssko, sikkerhedsstøvler og sikkerhedstøj. 

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Alarm, sikringsanlæg, overvågning, adgangskontrol, personbeskyttelse, videoovervågning.