Avanceret søgning

Afløb (28.)

Afløb, brønde og kloakker har til formål at bortlede spildevand, regnvand og drænvand fra bygninger og bygningernes omgivelser.

Afløbsinstallationer er betegnelsen for en lang række byggevarer så som afløbsriste, afløbsrør, afvandingsrender, brønddæksler, brønde, gulvafløb, kloakrør, vandlåse mv.

Afløbsrør, kloakrør og afløbsbrønde udføres i polymerbeton, plast (PVC og PU), støbejern, galvaniseret stål og rustfrit stål. Afvandingsrender afdækkes af støbejernsriste, galvaniserede eller rustfrie stålriste, brøndene af støbejernsdæksler, støbejernsriste eller galvaniserede stålriste.

Afløbsinstallationer skal dimensioneres og udføres, så der opnås en tilfredsstillende bortledning af det tilførte afløbsvand under hensyntagen til tilslutningsforholdene og omgivelserne samt til installationens, grundens og bygningens forudsatte anvendelse. Oversvømmelser som følge af opstemning af vand i hovedkloakken, fx ved kraftige regnskyl, kan forhindres ved at installere et højvandslukke.

Kloakrør skal have et sådant fald, at de er selvrensende, og at der ikke sker aflejringer.

Regnvand bortledes normalt til offentlig kloak, og det kræver tilladelse efter miljølovgivningen at nedsive tag- og overfladevand til faskiner eller lignende på egen grund. 

 

 

Nyhedsarkiv

Nøgleord: Afløb, brønde, kloakker, afløbsinstallationer, afvandingsrende, højvandslukke.